Soorten pensioen

Pensioen bij arbeidsongeschiktheid

Als u ziek wordt en daardoor niet meer (volledig) kunt werken, hebben wij ook pensioen voor u geregeld. Wij bieden u een aanvulling op de WIA van de overheid. Dat noemen we ook wel het arbeidsongeschiktheidspensioen. Het arbeidsongeschiktheidspensioen bestaat uit twee delen, het ‘aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen’ en het ‘excedent arbeidsongeschiktheidspensioen’. U hebt mogelijk recht op deze aanvulling(en) als het UWV heeft vastgesteld dat u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent. 

Uw arbeidsongeschiktheidspensioen eindigt als uw WIA-uitkering stopt of als u met pensioen gaat. Als u de pensioenleeftijd bereikt, ontvangt u ouderdomspensioen van ons. Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen. 

Hoeveel pensioen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen er voor u is geregeld.

Andere soorten pensioen

Voor u Voor uw (ex-)partner Voor uw kinderen
Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Pensioen bij arbeidsongeschiktheid Bijzonder partnerpensioen  
  Anw-hiaatpensioen