Soorten pensioen

Partnerpensioen

Bij ons fonds bouwde u tijdens uw dienstverband een uitkering op voor uw partner. Die wordt uitgekeerd als u komt te overlijden. Dit noemen we ook wel partnerpensioen. Uw partner ontvangt dit pensioen totdat hij of zij overlijdt. Het eigen inkomen van uw partner heeft geen invloed op de hoogte van het partnerpensioen.

Overlijdt u nadat u met pensioen bent gegaan? Dan heeft uw partner recht op partnerpensioen als u, voordat u met pensioen ging:

  • bent getrouwd
  • uw partnerschap hebt geregistreerd bij de gemeente
  • uw partner bij ons schriftelijk hebt aangemeld en wij uw partner hebben geaccepteerd

Woont u samen en hebt u een notariële samenlevingsovereenkomst gesloten? Dan heeft uw partner alleen recht op partnerpensioen als uw partner bij ons is aangemeld. Ga naar Mijn Pensioencijfers en controleer of uw partner bij ons is geregistreerd. 

Hoeveel pensioen?

Bent u uit dienst gegaan of met pensioen? Dan is het partnerpensioen gebaseerd op de tot dan opgebouwde rechten. Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen. Heeft u eerdere partners gehad? Dan wordt het partnerpensioen verdeeld, tenzij u daarover andere afspraken hebt gemaakt. 

In Mijn Pensioencijfers ziet u hoeveel pensioen er voor uw partner(s) is geregeld.

Andere soorten pensioen

Voor u Voor uw (ex-)partner Voor uw kinderen
Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Pensioen bij arbeidsongeschiktheid Bijzonder partnerpensioen  
  Anw-hiaatpensioen