Dekkingsgraad

Verloop van de dekkingsgraad

In onderstaande grafiek ziet u het verloop van de dekkingsgraden: 

  • De rode lijn is de actuele dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad is het aanwezig vermogen gedeeld door de pensioenverplichtingen. Omdat het vermogen dagelijks meebeweegt met de financiële markten, ontwikkelt de actuele dekkingsgraad dagelijks mee. De waarde van de pensioenverplichtingen wordt berekend met de door DNB vastgestelde rentetermijnstructuur, die ook dagelijks wijzigt. Een actuele dekkingsgraad van 100% wil zeggen dat op dat moment het aanwezig vermogen voldoende is om aan de pensioenverplichtingen te voldoen. De hier getoonde actuele dekkingsgraden zijn momentopnames aan het eind van iedere maand.
  • De zwarte lijn is de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het 12-maands gemiddelde van de actuele dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is de leidraad voor het bestuur bij besluiten, zoals het opstellen en indienen van een herstelplan.
  • De oranje lijn is de vereiste dekkingsgraad. De vereiste dekkingsgraad is de optelsom van de waarde van de pensioenverplichtingen verhoogd met de buffer die een pensioenfonds aan moet houden. Deze buffer is nodig om tegenvallers op te kunnen vangen en is afhankelijk van het risico dat genomen wordt in de beleggingen en de populatie van het pensioenfonds.

Een beleidsdekkingsgraad (zwarte lijn) onder de vereiste dekkingsgraad (oranje lijn) per einde kwartaal betekent dat het fonds een reservetekort heeft en een herstelplan in moet dienen bij DNB.

Zekerheid voor uw pensioen uit de basisregeling

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. In deze periode kan er wel eens iets gebeuren dat invloed heeft de op de hoogte van de (beleids)dekkingsgraad. Als het bijvoorbeeld niet goed gaat op de financiële markt, dan kan dat leiden tot een te lage (beleids)dekkingsgraad. Stichting Dow Pensioenfonds probeert zich zo goed mogelijk voor te bereiden op dit soort gebeurtenissen. Daarom heeft het pensioenfonds goede afspraken gemaakt met Dow. Hierdoor is het mogelijk om de gevolgen van een te lage (beleids)dekkingsgraad op te vangen. Bijvoorbeeld omdat Dow bijstort als de beleidsdekkingsgraad niet tijdig het niveau van de wettelijk vereiste dekkingsgraad bereikt

 

Maand Dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad Vereiste dekkingsgraad
feb '20 111.6 114.8 112.6
maa '20 107.9 114.1 112.2
apr '20 109.0 113.5 112.2
mei '20 110.0 113.0 112.2
jun '20 110.9 112.8 111.7
jul '20 111.4 112.3 111.7
aug'20 112.8 112.8 111.7
sep'20 112.1 112.3 112.3
okt '20 111.4 112.0 112.3
nov'20 116.5 112.1 112.3
dec'20 117.0 112.2 112.4
jan '21 116.7 112.3 112.4