Dekkingsgraad

Als de dekkingsgraad 100% is, heeft het pensioenfonds precies genoeg beleggingen om de pensioenverplichtingen te betalen. Afhankelijk van de hoogte van het risico dat genomen wordt in de beleggingen en door de fluctuatie in de waarde van de beleggingen en pensioenverplichtingen, is er een reserve nodig. Deze reserve plus de 100% voor het betalen van de pensioenverplichtingen wordt aangegeven met de vereiste dekkingsgraad.

Verloop van de dekkingsgraad

In de onderstaande grafiek ziet u het verloop van de dekkingsgraad. Een dekkingsgraad onder de oranje lijn betekent dat we een reservetekort hebben. Een dekkingsgraad boven de oranje lijn betekent dat onze dekkingsgraad voldoet aan de eisen die De Nederlandsche Bank stelt. Dan zijn er volgens de systematiek van DNB voldoende buffers om tegenvallers op te kunnen vangen. 

  • De zwarte lijn is de beleidsdekkingsgraad. Deze is berekend op basis van het 12-maands gemiddelde van de officiële dekkingsgraad zoals gerapporteerd aan DNB. De beleidsdekkingsgraad is de leidraad voor het bestuur bij besluiten over toeslagverlening. Daarbij wordt ook de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad tot het moment van de besluitvorming in acht genomen. 
  • De rode lijn is de marktwaarde dekkingsgraad. Deze is berekend op basis van de huidige rentestand. Dit is de reële situatie, bovenstaande dekkingsgraad rekent met vastgestelde rentetarieven door De Nederlandsche Bank. 
Maand Dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad Vereiste dekkingsgraad
feb '19 117.1 117.2 117.1
maa '19 116.7 117.2 117.1
apr '19 117.9 117.3 115.1
mei '19 114.9 117.1 115.1
jun '19 115.3 116.9 115.1
jul '19 114.6 116.4 114.9
aug '19 111.9 115.9 114.9
sep '19 113.3 115.4 115.1
okt '19 114.5 115.2 115.1
nov'19 115.2 115.1 115.1
dec '19 116.9 115.4 115.1
jan '20 115.3 115.3 112.6
feb '20 111.6 114.8 112.6

 

Zekerheid voor uw pensioen uit de basisregeling

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. In deze periode kan er weleens iets gebeuren dat invloed heeft de op de hoogte van uw pensioen. Als het bijvoorbeeld even niet goed gaat op de financiële markt, dan kan dat leiden tot een tekort. Stichting Dow Pensioenfonds probeert zich zo goed mogelijk voor te bereiden op dit soort gebeurtenissen. Daarom heeft het pensioenfonds goede afspraken gemaakt met Dow. Hierdoor is het mogelijk om de gevolgen van een tekort op te vangen. Bijvoorbeeld omdat Dow bijstort om de wettelijke dekkingsgraad te halen.